Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM - súhrnné informácie

Dostupné balení:

Súhrnné informácie o lieku - DETSKÝ ČAJ S RUMANČEKOM

3. LIEKOVÁ FORMA Čajovina/spc

A. záparové vrecká B. rezaná čajovina

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.Terapeutické indikácie

Dietetický čaj s mierne spazmolytickým a sedatívnym účinkom pre deti všetkých vekových skupín hlavne pri ľahších formách kvasných dyspepsií. Môže sa používať namiesto čierneho čaju. Dospelí môžu čaj používať bez obmedzenia vrátane gravidných žien a dojčiacich matiek.

4.2. Dávkovanie a spôsob podávania

A. Záparové vrecká

1 vrecko sa zaleje 200 ml (0,2 l) vriacej vody a po 10 minútach vylúhovania sa vyberie. Podľa potreby sa môže prisladiť, pri kvasných dyspepsiách umelým sladidlom. Čaj sa pije 2 až 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím. B. Rezaná čajovina

1/2–1 polievková lyžica (3 – 5g ) čajoviny sa zaleje šálkou ( 1/4l) vriacej vody a po 15 minútach vylúhovania v prikrytej nádobe sa scedí. Čaj sa nesmie variť. Pije sa 2 až 3 x denne, dojčence po lyžičkách alebo z detskej fľašky. Pripravuje sa vždy čerstvý, bezprostredne pred použitím.

4.3. Kontraindikácie

Precitlivenosť na niektorú zložku lieku.

4.4. Špeciálne upozornenia

Žiadne

4.5. Liekové a iné interakcie

Nie sú známe

4.6. Používanie v gravidite a počas laktácie

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách používanie nie je kontraindikované. Môžu užívať i tehotné a dojčiace ženy.

4.7. Ovplyvnenie schopnosti viesť motorové vozidlá a obsluhovať stroje

Možnosť ovplyvnenia pozornosti je nepravdepodobné.

4.8. Nežiaduce účinky

Pri odporúčanom dávkovaní a indikáciách nie sú známe. U precitlivených osôb možnosť vzniku alergickej reakcie na niektorú zložku lieku.

4.9. Predávkovanie

Nie je známe

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterape­utická skupina: Fytofarmakum – karminatívum, spazmolytikum a sedatívum ATC kód: V03AX

Mechanizmus účinku:

Zmes rastlinných drog predovšetkým siličných (Matricariae flos, Foeniculi fructus, Menthae piperitae herba, Serpylli herba) s karminatívnym a spazmolytickým účinkom ako aj so sedatívnym účinkom (Lupuli strobilus) a expektoračným, ktorý zabezpečujú drogy s obsahom slizov (Althaeae radix, Plantaginis folium). Ako chuťové korigens pôsobí Liquiritiae radix.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Vzhľadom na rôznorodosť a obsah jednotlivých zložiek neboli doteraz zisťované.

5.3. Predklinické údaje o bezpečnosti

Všetky zložky lieku majú vypracované pozitívne monografie komisiou E (fytofarmaká) Spolkového zdravotného úradu SRN (BGA) ). Riziká toxicity, kancerogenity a genotoxicity nie sú doteraz preukázané. Pri odporúčanom dávkovaní a spôsobe podávania možno liek pokladať za bezpečný.

6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1. Zoznam pomocných látok

Neobsahuje pomocné látky

6.2. Inkompatibility

Na priame užitie, neuvádzajú sa.

6.3. Čas použiteľnosti

  • A. záparové vrecká: 2 roky

  • B. rezaná čajovina: 4 roky

6.4. Podmienky a spôsob skladovania

Uchovávajte na suchom mieste v pôvodnom obale pri teplote do 25oC.

Chráňte pred svetlom.

  • 6.5. Vlastnosti a zloženie obalu, veľkosť balenia

A. záparové vrecká:

vnútorný obal: a) vrecko z filtračného papiera

  • b) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou

  • c) vrecko z filtračného papiera opatrené visačkou a papierovým prebalom vonkajší obal: papierová škatuľa prebalená fóliou z plastickej hmoty, písomná informácia pre používateľov na obale.

veľkosť balenia : 20 × 1,5 g celková hmotnosť obsahu 30,0

25 × 1,5 g celková hmotnosť obsahu 37,5 g

B. rezaná čajovina

vnútorný obal: vrecko z plastickej fólie

vonkajší obal: papierovej škatuľa, písomná informácia pre používateľov na obale. veľkosť balenia : 75 g

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII LEROS s.r.o.

U Národní galerie 470

156 15 Praha 5-Zbraslav

Česká republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO

94/617/69-C/S

  • 9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE