Pohotovostná lekáreň Otvoriť hlavné menu

Diprophos - príbalový leták, účinky, vedľajšie účinky, dávkovanie

Dostupné balení:

Príbalový leták - Diprophos

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Diprophosinjekčná suspenzia betamethasoni dipropionas, betamethasoni natrii phosphas

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš liek.

– Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

– Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

– Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže im uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.

– Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

  • 1. Čo je Diprophos a na čo sa používa

  • 2. Skôr ako použijete Diprophos

  • 3. Ako používať Diprophos

  • 4. Možné vedľajšie účinky

  • 5. Ako uchovávať Diprophos

  • 6. Ďalšie informácie

1.  ČO JE DIPROPHOS A NA ČO SA POUŽÍVA

Diprophos patrí do skupiny liekov známych ako kortikosteroidy. Tieto lieky typu kortizónu pomáhajú uľavovať zapáleným oblastiam tela. Zmenšujú opuch, sčervenenie a svrbenie, ako aj alergické reakcie (reakcie z precitlivenosti) a často sa používajú ako súčasť liečby celého radu rôznych ochorení.

Diprophos sa používa ako súčasť liečby závažných foriem rôznych ochorení odpovedajúcich na liečbu liekmi kotizónového typu na zmierňovanie príznakov, ako sú opuch, sčervenenie, svrbenie a alergické reakcie. Tieto ochorenia môžu zahŕňať poruchy svalov a kostry, ako sú rôzne formy zápalov kĺbov (artritíd), burzitíd, zápal sedacieho nervu (ischias), úsad (lumbago) a ochorenia kostí a hlbokých tkanív; alergické stavy, ako sú bronchiálna astma, senná nádcha, zápal priedušiek (bronchitída), reakcie na lieky a uštipnutie hmyzom; kožné ochorenia, ako sú zápaly, svrbenie, žihľavka, vypadávanie vlasov, lupienka (psoriáza), jazvy a cystické uhry (akné), alebo iných ochorení, ktoré zistil Váš lekár.

  • 2. SKÔR AKO POUŽIJETE DIPROPHOS

Nepoužívajte Diprophos:

keď ste alergický (precitlivený) na betametazón alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku Diprophos alebo máte nezvyčajné reakcie na ne ako sú žihľavka, kýchanie, sipenie alebo iné dýchacie obtiaže po tomto lieku alebo iných liekoch kortizónového typu;

– ak máte hocikde v tele mykotickú (hubovú) infekciu.

Buďte zvlášť opatrný pri používaní Diprophos:

Skôr, ako začnete Diprophos používať, povedzte svojmu lekárovi, ak:

– ste tehotná alebo dojčíte;

– máte cukrovku (diabetes mellitus), ťažkosti so štítnou žľazou alebo pečeňou, alergiu, ochorenia tráviaceho traktu (napríklad žalúdočné vredy alebo ulcerózna kolitída), poruchu funkcie (zlyhávanie) obličiek, ťažkosti so srdcom alebo krvným tlakom, svalovú slabosť (myastheniu gravis), straty vápnika alebo osteoporózu a psychické (duševné) obtiaže;

– potrebujete akýkoľvek typ očkovania (vakcinácie) alebo máte akúkoľvek infekciu vrátane tuberkulózy.

Tehotenstvo

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Dojčenie

Keďže Diprophos môže spôsobiť vedľajšie účinky u dojčených detí, Váš lekár rozhodne, či ukončiť dojčenie alebo liečbu liekom Diprophos.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Diprophos neovplyvňuje schopnosť viesť vozidlo alebo obsluhovať stroje.

Užívanie iných liekov

Určite povedzte svojmu lekárovi o všetkých liekoch, ktoré užívate, pretože možno bude potrebné počas podávania lieku Diprophos upraviť dávku niektorých liekov. Medzi takéto lieky patria niektoré barbituráty (liek na ukľudnenie a spanie), antibiotiká a ďalšie lieky na liečbu infekcií, lieky typu hormónov, lieky na odvodnenie (diuretiká), lieky na liečbu srdcových a krvných ochorení alebo lieky na liečbu kŕčov a epilepsie.

Pri používaní liekov kortizónového typu spolu s niektorými liekmi, ktoré zmenšujú zápal (protizápalové lieky) alebo s alkoholickými nápojmi môžu vzniknúť žalúdočné a črevné ťažkosti.

Laboratórne vyšetrenia

Určite povedzte svojmu lekárovi, že používate liek Diprophos, v prípade, že ste objednaný na akékoľvek laboratórne vyšetrenie.

3.  AKO POUŽÍVAŤ DIPROPHOS

Diprophos sa podáva injekčne, obyčajne Vám ho podá lekár alebo zdravotná sestra. Pred použitím je potrebné Diprophos dobre pretrepať.

Dávku špeciálne pre Vás určí Váš lekár na základe Vašich osobných potrieb. V každom prípade dodržiavajte predpísaný rozvrh podávania.

Ak použijete viac lieku Diprophos, ako máte

Počas liečby bude lekár pravidelne kontrolovať Váš stav, aby sa uistil, že dostávate správnu dávku lieku.

Ak zabudnete použiť Diprophos

Spojte sa so svojím lekárom.

Ak prestanete používať Diprophos

O ukončení liečby rozhodne Váš lekár.

Dlhšie trvajúca liečba týmto liekom sa nemá ukončiť náhle; lekár môže liečbu ukončiť postupným znižovaním dávky.

4.  MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj Diprophos môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Aj keď sa nemusia objaviť všetky tu uvedené vedľajšie účinky, ak sa objavia, môžu vyžadovať lekársku starostlivosť. Spojte sa so svojím lekárom, ak máte akékoľvek reakcie, ktoré pretrvávajú, obťažujú Vás alebo ich považujete za závažné. U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť aj iné vedľajšie účinky, ako sú uvedené nižšie.

Vedľajšie účinky viazané na lieky kortizónového typu, vrátane lieku Diprophos, sú závislé na dávke a na dobe podávania lieku.

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania tohto lieku, sú: zadržiavanie tekutiny alebo solí v organizme, straty solí;

zlyhávanie srdca, vysoký alebo nízky krvný tlak;

svalová slabosť alebo bolesť, strata svalovej hmoty, zhoršenie príznakov myasthenie gravis, zlomeniny, osteoporóza a iné poruchy kostí, kĺbov alebo šliach;

stenčenie kože, zvýšená tvorba modrín a drobné krvácanie pod kožu, sčervenanie tváre, pomalé hojenie rán, zvýšené potenie, znížené reakcie na kožné testy, alergický zápal kože (dermatitída), žihľavka, opuch;

štikútanie, žalúdočný vred alebo iné žalúdočné alebo črevné ťažkosti, zápal podžalúdkovej žľazy (pankreatitída);

kŕče, bolesť hlavy, závraty;

prehnaný pocit dobrej nálady (stavy eufórie), ťažkosti so spánkom, zmeny nálady, depresia; očné poruchy, vrátane zeleného očného zákalu (glaukómu);

nepravidelná menštruácia, vývoj tzv. cushingoidného stavu, potlačenie vnútromaternicového rastu plodu alebo rastu dieťaťa, porucha funkcie nadobličiek, porucha metabolizmu cukrov ako cukrovka; alergia vrátane ťažkých alergických reakcií (anafylaxia).

Pri liečbe injekčnými liekmi kortizónového typu sa zriedkavo môžu objaviť nasledovné vedľajšie účinky: slepota;

porucha pigmentácie (zafarbenia) kože, stenčenie kože, hnisavý zápal kože; zápal po podaní do kĺbu a iné poruchy kĺbov.

Dlhodobé používanie liekov kortizónového typu môže u detí obmedziť rast.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5.  AKO UCHOVÁVAŤ DIPROPHOS

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí a domácich zvierat.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte po dátume exspirácie uvedenom na obale.

  • 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Diprophos obsahuje

  • – Liečivo je betametazóndi­propionát (betamethasoni dipropionas) v množstve zodpovedajúcom

  • – Ďalšie zložky sú dihydrát hydrogenfosfo­rečnanu sodného, chlorid sodný, edetan sodný, polysorbát 80, benzylalkohol, metylparabén, propylparabén, sodná soľ karmelózy, makrogol, koncentrovaná kyselina chlorovodíková, voda na injekciu.